King Zwelithini

King Zwelithini

Singu Timeless News sifisa ukuzimbandakanya-nesizwe sama Zulu nomhlabawonke jikelele.  Ekundluliseni amaduduzo endlunkulu ngokukhothama kwesilo sama bandla wonke , sithi akwehlanga lungehliyo. Ulale ngoxilo Silo Samabandla. Bayede.

 

King Zwelithini
Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *